EVAA
WELKOM
EVAA is het samenwerkingsverband van eerstelijns verloskundigen in Amsterdam & Amstelland.
Door krachten te bundelen werkt EVAA aan optimale eerstelijns geboortezorg.

EVAA verloskundigen begeleiden het gezin in alle fasen van het vruchtbare leven. Van pre-conceptie tot anti-conceptie. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen wensen, normen en waarden. Ieder mens maakt zijn eigen keuzes. Daarom werken EVAA verloskundigen vraaggericht.

We onderzoeken hoe doelmatige zorg, optimale veiligheid en begeleiding van de cliënt hand in hand kunnen gaan. Wij geven gestalte aan de toekomst van de geboortezorg door integrale samenwerking met partners in de keten: huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, diëtisten en psychologen. EVAA verloskundigen vormen zo de spil tussen wijk en ziekenhuis.

EVAA speelt in op maatschappelijke, professionele en technologische veranderingen door bovenpraktijkse organisatie. Daarmee zijn wij een deskundige en aanspreekbare partner voor alle stakeholders in de geboortezorg.
EVAA
NIEUWS
Standaard echo’s in laatste trimester verbeteren gezondheid baby’s niet
De grootschalige Nederlandse IRIS-studie laat zien, dat een standaard aanbod van extra echo's na de 28e zwangerschapsweek bij gezonde zwangere vrouwen niet leidt tot verbetering van de gezondheid van hun baby. Wel worden er significant meer gevallen van groeivertraging opgespoord met de extra echo's. In de onderzoeksgroep was dit 32% en in de controlegroep die geen extra echo's kreeg waren dit er 19%.   |  lees meer »
Verloskundige krijgt steeds belangrijker rol in veranderend zorgsysteem
Voor het eerst is in Nederland onderzoek gedaan naar de rol, diversiteit en dagelijkse praktijk van Nederlandse verloskundigen. Hoewel het onderzoek zich primair richt op de klinisch verloskundige, komt ook de eerstelijns veloskundige breed in beeld. Douglas John Cronie promoveerde afgelopen donderdag op dit onderzoek aan de Universiteit Maastricht.   |  lees meer »
actueel Zwangere vrouw vaker depressief
Depressiviteit komt rondom de zwangerschap twee keer zo vaak voor als 25 jaar geleden.   |  lees meer »
actueel StEM: onderzoek naar zorg die aanstaande moeders wensen
Als verloskundige stem je de zorg af op de vraag van je zwangere cliënten. Maar wat zijn hun wensen precies? De Universiteit Maastricht en de KNOV doen er onderzoek naar.  |  lees meer »
actueel Nieuwe hulpmiddelen voor stoppen met roken in de zwangerschap
Zwangere vrouwen die roken, hechten waarde aan het stopadvies van een zorgverlener. Toch lukt het niet altijd om te stoppen met roken. Zeven op de honderd aanstaande moeders roken door als ze zwanger zijn, ondanks alle risico's. Als het gaat om laagopgeleide vrouwen zijn dat er zelfs zestien. Het Longfonds, Trimbos-instituut en Pharos doen onderzoek naar betere methoden voor een rookvrije zwangerschap. Zij ontwikkelden een paar nieuwe hulpmiddelen, die zorgverleners in de praktijk kunnen gebruiken: de CO-meter en beeldverhalen.  |  lees meer »
actueel Veel foute informatie over medicatie in de zwangerschap op internet
Internet en social media geven in veertig procent van de gevallen verkeerde informatie over medicatie. Dit kan tot problemen leiden in de zwangerschap, tot miskramen aan toe. Onderzoekers van het Radboud UMC concluderen dit na het analyseren van ruim 1200 berichten op fora, blogs, Facebook en Twitter. Ze drukken zwangere vrouwen op het hart om altijd met hun verloskundige of andere zorgverlener te overleggen over medicatie, om problemen te voorkomen.  |  lees meer »
actueel KNOV PLAZA over inkoopbeleid zorgverzekeraars
De KNOV houdt op 16 september een PLAZA (Platform Algemene Zaken) voor IVOZ/VOZ leden over het inkoopbeleid 2020. De koers van de zorgverzekeraars is zorgelijk. Er wordt door de verzekeraars hoofdzakelijk ingezet op IGO vorming met Integrale Bekostiging, terwijl het experiment nog niet is voltooid. Monodisciplinaire contractering of andere manieren van bekostiging komen niet of nauwelijks aan bod. Dit uit zich ook in de wijze waarop de toeslag integrale geboortezorg en de max-max wordt ingezet. Praat mee tijdens de PLAZA en schrijf je in  |  lees meer »
overzicht nieuws
EVAA
VIDEO
 
EVAA
VERLOSKUNDIGENPRAKTIJKEN
  • EVAA
  • EVAA
  • EVAA
  • EVAA
  • EVAA
  • EVAA
  • EVAA
EVAA
PRAKTIJKNIEUWS
actueel Commissie Kwaliteit en Onderzoek
De commissie Kwaliteit en Onderzoek is een stads breed orgaan op het gebied van wetenschap voor alle eerstelijns verloskundigen van Amsterdam en Amstelland. Ze maakt de vertaalslag van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. Daarnaast filtert zij in het aanbod van wetenschappelijk onderzoek waaraan Amsterdamse verloskundigen mee zouden kunnen doen.   |  lees meer »
actueel CTG project Amsterdam en Amstelland krijgt groen licht
Het EVAA project CTG in de eerstelijn vindt doorgang in 2020. De NZA heeft het experiment geĆ«valueerd en waardevol bevonden.  |  lees meer »
overzicht nieuws
EVAA
AGENDA
actueel 20-5-2020 - EVAA ALV en bijeenkomsten
De eerstvolgende ALV is op 11 december van 9.30-12 uur op de AVAG.
De voorlopige planning van de komende maanden:
15 januari Nieuwjaarsborrel inclusief inspiratie bijeenkomst met Irena Veringa " Mind(fullness) in Geboorte". De borrel begint om 20 uur.
Op 22 januari is er een ALV van 9.30-12 uur.
Op 26 februari is er een ALV 9.30-12 uur.
In maart en april zijn er wijkbezoeken.
Op 20 mei is de Ledendag van 9-15 uur.
actueel 25-6-2020 - Vrouw en Zorg scholing voor verloskundigen
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) organiseert verschillende scholingen voor verloskundigen en andere zorgverleners. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: CTG beoordeling, acute verloskunde, vroegsignalering, lachgas, reanimatie pasgeborene, EHBO-kind, zorg na keizersnede, borstvoeding, psychiatrie en coaching rondom perinatale sterfte.
Vrouw&Zorg verzorgt ook scholingen op maat  |  lees meer »
actueel 26-6-2020 - DOKH cursussen en MIO voor verloskundigen
DOKH heeft een ruim scholingsaanbod voor verloskundigen. Praktijk en theorie.  |  lees meer »
overzicht agenda  |  congressen & symposia
 
EVAA
CONTACT
Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact opnemen met EVAA.

E-mail: gebruik ons
online contactformulier.
EVAA
EVAA PRIKBORD
Nieuws uit de praktijk? Idee, aankondiging, vacature? Neem contact op met de webredactie.

E-mail:
redactie@evaa.nl.
EVAA
LOGIN
E-mail:
Wachtwoord:
Geen wachtwoord of het vergeten? Klik dan hier.
EVAA
VOLG EVAA
Volg EVAA ook op:
twitter facebook
 
Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland