Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland - Nieuws en Actueel
print pagina
Hartfilmpje voortaan bij je eigen verloskundige

Verloskundige en projectleider Marijke Sibie ziet de grootste meerwaarde van het aanbieden van CTG's in de eerstelijns praktijk in de tijdswinst:”Vroeger moesten verloskundigen eerst op huisbezoek om harttonen te luisteren en daarna kon je pas doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dat kostte soms uren tijd. Nu kan een vrouw al in twintig minuten aan het CTG liggen. Je kunt de conditie van de baby sneller beoordelen, belangrijk voor moeder en kind.”

De CTG's worden gemaakt bij indicaties als minder leven voelen en ook wel eens bij zwangerschappen die de 42 weken naderen.
Het CTG-project wordt gesteund door de twee academische ziekenhuizen VUMC en AMC, en binnenkort ook OLVG West. De verloskundigen verwachten dat OLVG Oost, het BovenIJ- en Amstelland ziekenhuis ook zullen aanhaken. Ziekenhuizen en EVAA-verloskundigen maken eenduidige samenwerkingsafspraken, zodat er overal op dezelfde manier wordt gewerkt.

Sascha Frauenfelder is door EVAA aangenomen als kwaliteitsmanager van het CTG-project. Sascha heeft 10 jaar een eigen eerstelijns praktijk gehad en werkt nu als klinisch verloskundige in het OLVG West. Sascha is te bereiken via ctg@evaa.nl.
Sascha organiseert casuïstiek besprekingen, zij superviseert de eerste tien CTG's van iedere verloskundige en zet van de kwaliteitsborging op.

De verloskundigen hebben allen een driedaagse training gevolgd. De organisatie Van Wens tot Wieg (www.vanwenstotwieg.nl) begeleidt de verloskundigen bij het starten met het maken van de CTG's in de praktijk.

Het CTG-project is een pilot, die gemonitord wordt door onderzoekers van INCAS (voor meer informatie over dit onderzoek zie http://www.evaa.nl/onderzoek_in_de_regio.php). Vrouwen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea of CZ, kunnen gevraagd worden mee te doen aan het onderzoek. Vrouwen die elders verzekerd zijn en die het CTG in het ziekenhuis krijgen, kunnen gevraagd worden mee te doen in de nul-meting.

Vragen? mail projectleider Marijke Sibie: info@evaa.nl.

 

 
 
print pagina        
sluit venster