Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland - Nieuws en Actueel
print pagina
Uitkomst AO 22 juni

Hieronder de belangrijkste punten uit het AO voor de regio Amsterdam en de Vrouwenklinieken:

Minister Schippers heeft wederom duidelijk aangegeven ruim baan te willen maken voor nieuwe vormen van integrale zorg. Ze wil op dit moment geen 'one-size-fits-all'. Ook gaf zij aan nog steeds achter de uitspraak: 'waar het kan in de eerste lijn, waar het moet in de tweede lijn' te staan. 

Belangrijke punten die duidelijk aan de orde moeten komen in de integrale zorg zijn de keuzevrijheid van de zwangeren en het goed informeren van clienten. De integrale bekostiging is dan een mogelijk sluitstuk op de integrale zorg. 

De minister complimenteert de regio's als Amsterdam die hun nek hebben uitgestoken en heeft begrip voor het feit dat daar kinderziektes moeten worden overwonnen. Ze wil dat álle regio's die zich ontwikkelen voldoende steun krijgen, inclusief de regio's die met de innovatieregel werken. Ook zorgverzekeraars moeten zich daarvoor blijven inspannen en de preferente verzekeraar daarin volgen. De minister gaat daarvoor het gesprek aan met het CPZ en verzekeraars en zal in het najaar een stand van zakenbrief aan de Kamer sturen.

Ook zegde Schippers toe dat alle koploper-regio's recht hebben op innovatie-gelden en beloofde zij dat er gesprekken volgen met de zorgverzekeraars om de gemaakte afspraken na te komen.

De Minister heeft aangegeven dat de monitoring van de IB-pilots plaats zal gaan vinden. Zij verwijst naar de onderzoeken die zijn uitgezet bij NZa en RIVM (resultaten in 2018).

 

 

 
 
print pagina        
sluit venster