Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland - Nieuws en Actueel
print pagina
16-11-2018 - Intervisiebijeenkomst en nascholing zwangerschapsdiabetes

Intervisiebijeenkomsten Zwangerschapsdiabetes

De multidisiciplinaire intervisiebijeenkomsten voor verloskundigen en diëtisten worden driemaal per jaar georganiseerd. De eerstvolgende is op 16 november van 10-12 uur bij de verloskundigen van de Helende Meesters in Amstelveen. Deze bijeenkomsten zijn geaccrediteerd, er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor de intervisie kunt u zich opgeven via de website van Joke Brandenbarg www.jokebrandenbarg.nl/project-zwangerschapsdiabetes/

Nascholing zwangerschapsdiabetes 13 november

De nascholing zwangerschapsdiabetes wordt van harte aanbevolen: 

  • U actualiseert uw inzicht in de fysiologische koolhydraathuishouding en de plaats die het hormoon insuline daarbij inneemt
  • U krijgt een handreiking ten behoeve van de samenwerking binnen de 1e lijn met de diëtist, de diabetesverpleegkundige en de huisarts
  • U krijgt uitleg omtrent het stroomschema van het regioprotocol zwangerschapsdiabetes
  • U krijgt gelegenheid om van gedachten te wisselen met collega's die reeds het regioprotocol geïmplementeerd hebben, én U krijgt een inkijkje in de werkwijze van deze collega's
  • U ontvangt support door middel van een presentatie van een collega uit de 2e en 3e lijn
  • U krijgt inzicht in de behandeling van de 1e lijns-diëtist met specialisatie diabetes en zwangerschapsdiabetes
  • U krijgt inzicht in de koolhydraatverdeling van het dieet en u maakt kennis met het prikboekje
  • U maakt kennis met de rol van de diabetesverpleegkundige in de 1e lijn
  • De nascholing ‘zwangerschapsdiabetes' voor verloskundigen is in nauwe samenwerking met de AVAG, de Kring Verloskundigen Amstelland en de werkgroep zwangerschapsdiabetes opgezet.

 

Het programma:

08:45 Inloop en welkom

09.00-10.00 Pathofysiologie glucosehuishouding, Michel Tervoort

10.00-10.15 Pauze

10.15-11.15 vervolg pathofysiologie glucosehuishouding

11.15-11.30 vragen

11.30-12.15 Regioprotocol Zwangerschapsdiabetes, Joke Brandenbarg

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.45 Voeding en zwangerschapsdiabetes.

Dieet bij zwangerschapsdiabetes en de rol van de diëtist, Jolanda Brandse

13.45-14.30 Rol van diabetesverpleegkundige en casuïstiek, Bianca Raijmakers

14.30-14.45 Pauze

14.45-15.45 Traject van de vrouw met zwangerschapsdiabetes in de 2e en 3e lijn,

behandeling van zwangerschapsdiabetes met dieet en medicatie, Maurice Wouters

15.45-16.45 Implementatie regioprotocol ‘Zwangerschapsdiabetes' in de 1e lijns

verloskundige praktijk, en bespreking van een aantal opdrachten, Søs Astrup

16.45-17.15 evaluatie en afsluiting, Søs Astrup en Joke Brandenbarg

 

- de nascholing is geaccrediteerd met 6-7 punten, afhankelijk van de gemaakte opdracht.

- de nascholing is ook voor diëtisten, fijn om met de diëtist te komen waarmee je samenwerkt

- de nascholing kost € 160 inclusief lunch - locatie AVAG

- Graag een week vantevoren opgeven voor de nascholing (ivm te bestuderen literatuur) via de website van Joke Brandenbarg www.jokebrandenbarg.nl/project-zwangerschapsdiabetes/

 
 
print pagina        
sluit venster