Collectieve verzekering voor kwetsbare zwangeren

zorgverzekering kwetsbare zwangeren amsterdam verloskunde evaa

Amsterdam werkt hard aan het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind, met name onder de kwetsbare zwangeren in het programma ‘Gezonde Kansrijke Start’. Een van de doelen van dit programma is het toegankelijker maken van de zorg voor ouders die minder te besteden hebben.

Aanstaande moeders in kwetsbare situaties en met een krappe beurs nemen vaak minder uren kraamzorg af, omdat er een wettelijke bijdrage hiervoor is. Ook kan het er zelfs voor zorgen dat deze ouders zich niet aanmelden voor de kraamzorg in de hoop om zo kosten te besparen. Dit leidt echter tot een minder goede start voor dit gezin en kan tot gezondheidsrisico’s leiden. 

Gemeente Amsterdam heeft een collectieve zorgverzekering voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen. Hierbij is de goedkoopste aanvullende verzekering voor hen gratis en worden de kosten voor kraamzorg volledig vergoed.

De Collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam is voor iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Dus ook voor wie werkt en weinig verdient. Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige. 

Gepubliceerd op 14 december 2022