VZGA verzorgt sinds 2019 het kwaliteitsbeleid en de contractering met zorgverzekeraars voor de aangesloten verloskundigenpraktijken en echocentra in Amsterdam-Amstelland.

baby geboren thuisbevalling trots EVAA verloskundige

EVAA bewaakt kwaliteit

De verloskundigenpraktijken worden door VZGA ondersteund in kwaliteitscycli, declaratieprocessen en waar mogelijk en gewenst bij de bedrijfsvoering. De zorggroep maakt namens de praktijken kwaliteits- en tariefafspraken met alle zorgverzekeraars, aangaande de reguliere geboortezorg en innovatie.

Binnen de afdeling Research & Development van VZGA wordt de verbinding gelegd tussen de dagelijkse praktijk, wetenschap en innovatie.
EVAA streeft naar excellente kwaliteit van de geboortezorg, waarbij de zwangere in haar sociale context altijd centraal staat.

Binnen de kwaliteitscycli staan reflectie op zorguitkomsten, casuïstiek en kwaliteitsverbetering centraal. Daarnaast zet VZGA in op waardegedreven geboortezorg en implementatie van onderzoeken en richtlijnen in de praktijk. De aangesloten praktijken vormen hierbij de verbinding met de VSV’s (Verloskundig Samenwerking Verband).

Binnen integrale werkgroepen en in de samenwerking met de afdeling Midwifery Science van het Amsterdam UMC zet VZGA in op innovatie in de geboortezorg en de koppeling met de wetenschap.

De Commissie Kwaliteit & Onderzoek wordt bekleed door leden en beoordeelt aanvragen van onderzoekers om zwangeren te laten participeren in studies. Zij adviseert praktijken aangaande eventuele deelname. Hierdoor lopen er in de stad meerdere onderzoeken om de zorg te verbeteren die door alle praktijken ondersteund worden.

Bent u onderzoeker en zoekt u aansluiting met EVAA-praktijken? Mailt u ons via onderzoek@rd.evaa.nl

Meer informatie over wie welke functie bekleedt binnen EVAA en hoe in contact te komen met de juiste persoon, vindt u bij over EVAA.

Contractering zorgverzekeraars

De verloskundigen van EVAA hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten voor alle verleende verloskundige zorg. Bij onderstaande verzekeraars heeft VZGA namens de verloskundigen een contract afgesloten. Deze zorgverzekeraars ondersteunen hiermee de verdere ontwikkeling van kwaliteit en innovatie.

Overzicht zorgverzekeraars 2022

verzekeringen overzicht zorgzoeker EVAA zorggroep VZGA

Ziekenhuizen

EVAA verloskundigen werken nauw samen met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam-Amstelland.

Laboratorium

Samen met SALT Diagnostisch Centrum werkt VZGA aan toegankelijke bloedafname voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen in de regio.