Een nieuwe, innovatieve bevalplek in Nederland!
Na het succes van Bevalcentrum West opende EVAA een tweede bevalcentrum: Bevalcentrum Zuid.

bevalcentrum zuid amsterrdam verloskunde geboortecentrum 1

Wat is het Bevalcentrum Zuid?

Bevalcentrum Zuid (BCZ) is een innovatieve, unieke bevallocatie aan de Kastelenstraat 107 in Amsterdam Zuid. Hier kun je vanaf de zomer van 2023 onder begeleiding van je eigen verloskundige bevallen in een sfeervolle omgeving met de mogelijkheid gebruik te maken van bevalbaden en lachgas. Bevalcentrum West toonde aan dat deze omstandigheden de kans op een medische verwijzing met 30-50% doet afnemen.

BCZ is een ‘vrijstaand’ geboortecentrum, dus niet gehuisvest binnen een ziekenhuis. Dit innovatieve centrum wordt landelijk gevolgd omdat meer regio’s over de ontwikkeling van geboortecentra buiten een ziekenhuis nadenken. Lees ook het artikel van Trouw over het innovatieve karakter van het BCZ. Ook De Telegraaf was erbij toen de sleuteloverdracht in het centrum plaatsvond.

Waarom een bevalcentrum buiten een ziekenhuis?

Al jaren lang bevallen ruim 1000 zwangeren uit Amsterdam-Amstelland buiten de regio door een tekort aan personeel in de ziekenhuizen. Daarnaast konden veel zwangeren geen gebruik maken van faciliteiten zoals een sfeervolle bevalomgeving, lachgas en/of een bevalbad, omdat het niet beschikbaar was binnen het ziekenhuis waar ze bevielen. Vanuit zwangeren is veel vraag naar deze faciliteiten. Ook is het belangrijk in deze tijd van personeelskrapte in de ziekenhuizen dat we onnodige verwijzingen voorkomen en de beschikbare plekken in de ziekenhuizen inzetten voor de barende vrouwen die het echt nodig hebben.

verloskundige onderzoek en kwaliteit evaa amsterdam (1)
bevalcentrum zuid amsterrdam verloskunde geboortecentrum 2

Is het veilig om in BCZ te bevallen?

Jazeker. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt al jaren dat het voor een gezonde vrouw heel veilig is om ‘thuis’ te bevallen. De huiselijke sfeer ontspant de meeste vrouwen en maakt dat bevallingen gemiddeld genomen met minder complicaties verlopen en gezonde moeders en baby’s oplevert. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat er bij een poliklinische bevalling vaker medische interventies plaatsvinden dan bij een thuisbevalling. Een verklaring hiervoor is dat de drempel om medische hulp in te schakelen erg laag is bij een poliklinische bevalling.

Bevalcentrum Zuid biedt een meer huiselijke sfeer dan in een poliklinische bevalkamer en er zijn speciale faciliteiten die de kans op medische indicaties kunnen verkleinen.

Wanneer er toch een medische reden ontstaat om naar een ziekenhuis te gaan signaleert de verloskundige dit op tijd en wordt je verwezen naar de medische afdeling van een ziekenhuis, net zoals kan voorkomen bij een thuisbevalling.

Het BCZ ligt zeer centraal op +/- 12 minuten reistijd van 4 ziekenhuizen.

Waarom loopt er een crowdfunding voor BCZ?

Voor de verloskundigen van EVAA is het heel belangrijk dat het centrum voor iedere vrouw even toegankelijk is en niet meer kost dan een poliklinische bevalling. Om dit te bereiken lopen er gesprekken met de zorgverzekeraars.

Daarnaast startten zij een crowdfunding om de kosten te kunnen dekken indien een zorgverzekeraar niet alle zorgkosten vergoed. Draag jij ook graag een steentje bij, om de keuzevrijheid voor deze waardevolle zorg toegankelijk te maken voor iedere zwangere vrouw in Amsterdam-Amstelland?


logo bevalcentrum zuid digitaal 02 1
verloskundige onderzoek en kwaliteit evaa amsterdam douche2

Vragen en antwoorden

Voor wie is het Bevalcentrum Zuid?

Het Bevalcentrum Zuid is voor iedereen uit de regio Amsterdam-Amstelland die gaat bevallen en geen extra risicofactoren heeft waardoor zij een medische bevalling nodig heeft. Iedereen die poliklinisch of thuis kan bevallen, kan ook in het Bevalcentrum Zuid bevallen.
Let op: verloskundigen die bevallingen willen begeleiden in het BCZuid moeten de toelatingsovereenkomst van het bevalcentrum hebben getekend.

Sinds wanneer is Bevalcentrum Zuid open?

Het BCZuid is vanaf dinsdag 15 augustus om 9:00 uur geopend voor bevallingen.

Je hoeft je niet van te voren te registreren wanneer je in Bevalcentrum Zuid wilt bevallen. Het werkt hetzelfde als poliklinisch of in het Bevalcentrum West bevallen. Op het moment dat de bevalling goed op gang is kan jouw verloskundige checken of er plek is in het Bevalcentrum Zuid en kan zij een plekje voor jou regelen.

Tijdens jouw bevalling zal de verloskundige dit voor je checken. Zij kan een plekje voor je regelen in het bevalcentrum als jouw bevalling goed op gang is en er een kamer vrij is in het bevalcentrum.

Tijdens de bevalling wordt helder hoe deze verloopt en wat voor jullie de aangewezen plek zal zijn om te bevallen. Indien je wenst om naar Bevalcentrum Zuid te gaan zal de verloskundige bellen of daar op dat moment plek is. Als er plek ik wordt jouw plekje vastgelegd en rijden jullie allebei naar het bevalcentrum.

Je kunt niet je eigen kraamverzorgster meenemen naar Bevalcentrum Zuid. We werken met een vast team kraamverzorgsters, zij zijn ook geschoold in het gebruik van lachgas en kennen de weg in het bevalcentrum. Je belt je eigen kraamverzorgende op het moment dat je weer naar huis gaat.

Je neemt je normale ziekenhuistas mee naar het bevalcentrum. Het kan handig zijn om een paar dingen uit je kraampakket mee te nemen; navelklem en/of cordring, een paar matjes en kraamverbanden en het netbroekje.

Als er tijdens de bevalling in het bevalcentrum een reden ontstaat om extra medische begeleiding te krijgen dan regelt je verloskundige een ziekenhuis welke deze zorg kan bieden. In acute situaties bellen we een ambulance en kun je met gemiddeld 12 minuten reistijd altijd terecht binnen de ziekenhuizen van de regio. Alle verloskundigen en kraamverzorgenden zijn opgeleid om de eerste opvang in spoedsituaties te bieden. Alle medicatie etc hiervoor is aanwezig op het centrum.

De kosten bij Bevalcentrum Zuid zijn hetzelfde als voor een poliklinische bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of een ander geboortecentrum.

Het tarief voor een bevalling in een geboortecentrum wordt jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.  In 2023 is tarief voor een bevalling € 761,85. Hiervan wordt € 236,- vergoed vanuit de basisverzekering. De overige € 525,85 is de Wettelijke Eigen Bijdrage.
Het tarief voor een bevalling met medicinale lachgas pijnstilling is € 1308,81. De Wettelijke Eigen Bijdrage is niet van toepassing bij een bevalling met medicinaal lachgas.

De overheid heeft bepaald dat, net als bij een poliklinische bevalling, een wettelijke eigen bijdrage van toepassing is op bevallen in een geboortecentrum.
Of je de eigen bijdrage zelf moet betalen of dat deze vergoed wordt, hangt af van je eigen polis. De wettelijke eigen bijdrage kun je (deels) meeverzekeren middels een aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor het vergoedingenoverzicht van je verzekeraar.

Gecontracteerde Zorgverzekeraars

Afhankelijk van je aanvullende verzekering ontvang je van jouw verzekeraar een factuur voor de eigen bijdrage, of van ons. Afhankelijk van je aanvullende verzekering kun je deze dan zelf bij hen declareren. Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan Bevalcentrum Zuid.
Alle gecontracteerde zorgverzekeraars vergoeden een bevalling met lachgas.
Als je tijdens de bevalling in Bevalcentrum Zuid verwezen wordt naar het ziekenhuis, vervalt de eigen bijdrage.
Indien je nádat de baby geboren is wordt doorverwezen, is de eigen bijdrage vrijwel altijd wél van toepassing. Dit hangt af van jouw verzekering.

De volgende verzekeraars hebben toegezegd om Bevalcentrum Zuid te gaan contracteren:

 • Achmea inclusief: Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, FBTO, ProLife, ZieZo, One Underwriting
 • CZ inclusief: Just, OHRA, Nationale Nederlanden
 • DSW inclusief: Stad Holland, In Twente, RMA, Krijgsmacht
 • Menzis inclusief: Hema, Anderzorg, PMA, VinkVink
 • VGZ inclusief: Bewuzt, UMC, IZZ, Univé, IZA, Zekur, United Consumers

Het Bevalcentrum Zuid is zo nieuw dat het mogelijk nog niet op de website van je verzekeraar staat.

Verzekerd bij een niet gecontracteerde verzekeraar

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij (nog) geen contract mee hebben? Dan ontvang je de volledige factuur zelf en ben je ook zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de hele factuur. Een betalingsregeling behoort altijd tot de mogelijkheden, mits aangevraagd voor de vervaldatum.
We brengen het volledige NZa tarief in rekening. Dat is voor een (al dan niet verwezen) bevalling € 761,85. Voor een bevalling met lachgas € 1.308,81.

De meeste verzekeraars vergoeden tussen de 60-90% van de factuur. Wij adviseren je om vooraf navraag te doen bij je zorgverzekeraar welk percentage er van de factuur vergoed wordt.

 • ASR inclusief: Ditzo en De Amersfoortse
 • Caresq
 • ENO inclusief: Salland, Holland Zorg, ZorgDirect
 • ONVZ inclusief: PNO Zorg, VvAA, Jaaah
 • Zorg en Zekerheid

Kosten voor een bevalbad

Voor het gebruik van een bevalbad vragen we een bijdrage van € 49,-. Dit zijn de kosten voor het gebruikt van de hygiënische hoes. Deze kosten worden niet vergoed door jouw verzekering.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

De kosten voor een bevalling in Bevalcentrum Zuid mogen geen belemmering vormen om bij ons te bevallen. Een betaalregeling behoort altijd tot de mogelijkheden. Mochten de kosten voor u toch een probleem vormen, neem dan nadat u de factuur ontvangen heeft, voor de vervaldatum van de factuur, laagdrempelig contact met ons via info@bcz.evaa.nl.

Houdt de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.
Als je wil bevallen in Bevalcentrum Zuid kun je praktische vragen stellen aan je verloskundige.
Voor financiële of overige vragen kun je contact opnemen met: info@bcz.evaa.nl.

Privacy regelement Bevalcentrum Zuid

Inleiding

Dit document heeft als doel om het privacy beleid van het Bevalcentrum Zuid (BCZuid) te verduidelijken aan cliënten en ketenpartners. Het staat op de website van EVAA (www.evaa.nl/bevalcentrum-zuid/) en is voor iedereen toegankelijk  die graag meer wil weten over hoe BCZuid omgaat met persoonsgegevens en privacy. Er is gekozen om geen, of zo weinig mogelijk, juridische taal te gebruiken zodat de teksten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Het privacy beleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes BCZuid zich houdt. Het privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe BCZuid met privacy van zowel cliënten als medewerkers, volgens de wet, omgaat.

Privacy beleid

Binnen BCZuid wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke)zorgtaken. De cliënt en medewerker moeten erop kunnen vertrouwen dat BCZuid zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook BCZuid mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een verdere digitalisering van de administratie van zorg stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

BCZuid is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. BCZuid geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van BCZuid. Dit privacy beleid van BCZuid is in lijn met het algemene beleid van BCZuid en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

BCZuid is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor

gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • De Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

BCZuid gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. BCZuid houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Grondslag en doelbinding BCZuid zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10

2 https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg

Dataminimalisatie

BCZuid verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. BCZuid streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Handelingen die onder de gegevensverwerking vallen zijn in ieder geval: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden en , beschikbaar stellen bij overdracht voor een medische behandeling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. (de woorden doorzenden, verspreiden en beschikbaar stellen zouden gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden?!)Nu aangepast

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier is conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) 15 jaar. Meer informatie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/gezondheid/medisch-dossier

BCZuid bewaart waar mogelijk alleen digitale dossiers en beperkt zoveel mogelijk de opslag van papieren dossiers.

HR bewaartermijnen in detail: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/overprivacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Integriteit en vertrouwelijkheid

BCZuid gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en bijbehorende medische gegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt BCZuid voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Bij het delen met derden, in het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt BCZuid afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. BCZuid controleert deze afspraken jaarlijks. Het privacy beleid wordt ieder jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op www.evaa.nl/bevalcentrum-zuid/

Aldus vastgesteld door de directie van BCZuid,

5 september 2023 – Elizabeth van Welie, Directeur Bevalcentrum Zuid

Privacyreglement BCZuid

In dit reglement laat BCZuid zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënt, medewerker en BCZuid en staat daarmee hoog op de agenda. BCZuid heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. BCZuid is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. Dat geldt voor taken op het gebied van basisadministraties en het uitvoeren van onze zorgtaken. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, beter geïnformeerde cliënten, en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

Wetgeving en definities AVG

Op 25 mei 2018 trad  de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de uitvoeringswet AVG. De AVG bouwt voort op de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacy rechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren, medische gegevens of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit heet ook wel een Privacy Impact Assessment (PIA).

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen. De verwerking kan zowel geautomatiseerd of handmatig uitgevoerd worden. In de AVG valt alles wat je met een persoonsgegeven doet onder een verwerking. (Artikel 4, AVG)

Reikwijdte: Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die binnen BCZuid plaatsvinden.

Verantwoordelijke: Het BCZuid is verantwoordelijk voor de verwerkingen die worden uitgevoerd.

Doeleinden: (Artikel 5, AVG) Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten zijn de doelen voor het verwerken in de wet al vastgelegd, net als de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

Rechtmatige grondslag (Artikel 6, AVG) De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • om een verplichting na te komen die in de wet staat voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was.
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden.
 • wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Wijze van verwerking: De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden. BCZuid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt BCZuid alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Doorgifte: (Artikel 44 t/m 50, AVG) BCZuid geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie. Mocht er zich, in uitzonderlijke gevallen, toch een situatie voordoen waarbij een partij buiten de EER gegevens opvraagt bij BCZuid, worden gegevens alleen aan de cliënt verstrekt. Deze kan eventueel gegevens verder delen.

Transparantie en communicatie: Informatieplicht (Artikel 13,14, AVG) BCZuid informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld via een formulier gebeuren. Vaak staat op de aanvraagformulieren vermeld welke gegevens zonder toestemming niet openbaar gemaakt zullen worden. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Verwijdering:  BCZuid bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren. Gegevens die worden opgegeven bij het boeken van een informatiemiddag via de website of het gebruik van het contactformulier op de website worden maximaal 1 maand bewaard en daarna vernietigd.

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG): De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan BCZuid te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij BCZuid  om dit te corrigeren. BCZuid zal het verzoek beoordelen en indien gegevens inderdaad niet correct blijken te zijn, worden deze gecorrigeerd. Indien BCZuid niet akkoord is met correctie, zullen we beide opvattingen vastleggen.

Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan BCZuid te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. BCZuid zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. BCZuid heeft in principe één maand de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. In principe binnen één maand zal BCZuid laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij BCZuid, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan BCZuid aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Geautomatiseerde verwerkingen Profilering (Artikel 22, AVG)

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, management info, interesses, gedrag of locatie.

Om profilering wat duidelijker te maken gebruiken we het volgende voorbeeld: Wanneer een bezoeker op de websites van BCZuid naar een bepaalde dienst kijkt, mag BCZuid geen actie ondernemen om de dienst aan te bieden. BCZuid mag wel bekijken hoe vaak een bepaalde dienst bekeken is, maar dus niet specifiek gericht adverteren. Daarnaast geeft de wet aan dat er geen besluit mag worden genomen op basis van profilering. BCZuid maak  geen gebruik van profilering.

Big data en tracking

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, BCZuid wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

BCZuid maakt gebruik van Big data. Dit doen wij op de volgende punten: 

Ten behoeve van statistische analyses van de bedrijfsvoering; Ten behoeve van aanleveringen voor statistische analyses over de kwaliteit van de prenatale zorg in Nederland. Dit doen wij onder de volgende voorwaarden: de data bevat geen gegevens die herleidbaar zijn naar natuurlijke personen, tenzij de betrokkene daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Inzet van camera’s

BCZuid maakt geen gebruik van cameratoezicht.

Plichten van BCZuid

Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG): BCZuid is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan BCZuid de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke;

• De doelen van de verwerking;

• Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;

• Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;

• Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;

• De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;

• Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Artikel 35, AVG)

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. BCZuid voert deze uit wanneer een verwerking een hoog privacy risico voor de betrokkenen oplevert.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG) (Artikel 37 t/m 39, AVG) BCZuid heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de afdelingen overneemt. Het BCZuid heeft haar eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy. Voor vragen over privacy of over deze toelichting kunt u contact opnemen met Privacy Officer van BCZuid via: info@bcz.evaa.nl

Datalekken (Artikel 33,34, AVG)

We spreken van een data lek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een data lek heeft plaatsgevonden met gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) meldt het BCZuid dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt BCZuid dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting

Als BCZuid een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenprocedure van BCZuid worden behandeld.

Disclaimer: Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Klachtenregeling Bevalcentrum Zuid (BCZuid)

Bent u niet (helemaal) tevreden? Blijf er niet mee rondlopen!

Het is belangrijk dat u zich prettig en veilig voelt in ons centrum. Daarom doen we er alles aan om u en uw partner goed te begeleiden.

Zit u met vragen? Met twijfels? Bent u ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als u er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over, en proberen we er iets aan te doen. We gaan graag met u in gesprek.

Klachtenprocedure
Klachten over Bevalcentrum Zuid kunt u telefonisch bespreken of schriftelijk indienen bij ons. Per telefoon: Vraag naar Janneke Langeveld of Elizabeth van Welie. Per mail: Management@bcz.evaa.nl t.a.v. Mw. J. F. Langeveld & Mw van Welie
Per post: Bevalcentrum Zuid, t.a.v. Mw. J. F. Langeveld & Mw. van Welie, Kastelenstraat 107, 1082 EB, Amsterdam.

In de regel sturen wij binnen 5 werkdagen een bevestiging van de klacht aan de klager.

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij registreren klachten en verwerken gegevens anoniem. Uw klacht vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening.

Komen we er samen niet uit? Klachtenloket Zorg
Bent u niet tevreden over een klachtafhandeling door Bevalcentrum Zuid? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Nog niet tevreden? Geschillencommissie
U kunt uw klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Klacht over de kraamverzorgende
Indien u een klacht heeft over de assistentie van de kraamverzorgende bij de bevalling, wendt u dan tot de manager van Bevalcentrum Zuid, Mw. J.F. Langeveld. Het kan zijn dat de zorg waarover u een klacht heeft,  geboden is door een kraamverzorgende van een andere organisatie. Dan zorgen wij ervoor dat uw klacht door die organisatie in behandeling wordt genomen.

Klacht over de verloskundige
Wanneer u een klacht heeft over de verloskundige die uw bevalling heeft begeleidt, bespreekt u dat eerst met de verloskundige of de praktijk zelf. Komt er u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de Geschilleninstantie Verloskunde. Uw verloskundige moet aangesloten zijn bij de Geschilleninstantie Verloskunde en/of een andere klachtenfunctionaris/ geschilleninstantie. www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Privacybeleid
BCZuid gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De wijze waarop zij omgaat met de privacy van betrokkenen is vastgelegd in het Privacyreglement. In dit reglement laat BCZuid zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

*Foto’s op deze pagina zijn ter impressie