Alle zorgverzekeraars vergoeden de geleverde zorg van bij EVAA aangesloten verloskundigenpraktijken en echocentra. 
Het maakt niet uit welke zorgverzekeraar of welk
pakket je hebt: je kunt terecht als je advies wilt over zwanger worden en als je zwanger bent.

vader en kind baby geboren evaa verloskundigen

Vergoeding door alle zorgverzekeraars

Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VZGA) heeft voor 2023 namens de verloskundigenpraktijken en echocentra van EVAA met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Het kan voorkomen dat je jouw praktijk niet als gecontracteerde praktijk op de website van je zorgverzekeraar ziet staan; dan ligt dat eraan dat de verzekeraar een contract heeft met VZGA in plaats van direct met de praktijk.

Het maakt niet uit welke zorgverzekeraar of welk -pakket je hebt: je kunt terecht bij alle EVAA-verloskundigen als je advies wilt over zwanger worden en als je zwanger bent.

Als verloskundigen hebben we VZGA opgericht omdat deze ons ondersteunt om onze zorg continu te verbeteren. Zij organiseert kwaliteitscycli en ontwikkelt vernieuwende zorg. Dit gaat in samenwerking met andere zorgverleners die jij kunt tegenkomen, zoals met huisartsen, ziekenhuizen, kraamzorg en het consultatiebureau. Ook wordt samengewerkt met de gemeente, aan o.a. huisvestings- en armoedebeleid. Daarnaast voert VZGA voor ons de gesprekken met de zorgverzekeraar. Dit alles zodat verloskundigen zich kunnen richten op optimale zorg voor jou.

Wat is Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam?

EVAA heeft Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VZGA) opgericht om de kwaliteit van zorg continue te verbeteren in samenwerking met onze partners (zorgverzekeraars, kraamzorg, GGD, huisartsen etc.). De praktijken van EVAA delen samen belangrijke uitgangswaardes, deze zijn te lezen onder ‘Over EVAA‘. VZGA heeft deze als basis voor alle ontwikkelingen.

De verloskundigenpraktijken die bij EVAA aangesloten zijn werken binnen VZGA aan kwaliteit van zorg. Uitkomsten en (tevredenheids)cijfers worden gedeeld en onderzocht. Aan de hand hiervan wordt samen continu gewerkt aan verbetering van onze zorg voor zwangeren.

Naast het verbeteren van onze kwaliteit, pakken we gezamenlijk nieuwe projecten op die de zorg voor zwangeren in de regio Amsterdam-Amstelland ten goede komen.

bevallen in bad 800x500 evaa
moeder met baby 800x400 evaa

Wat doet VGZA?

  • Kwaliteitsborging verloskundige zorg in de regio
  • Spreken en onderhandelen met alle zorgverzekeraars
  • Afspraken maken met ketenpartners over kwaliteit en tarieven voor vernieuwende projecten voor geboortezorg in de regio
  • Gezamenlijke inkoop van producten voor verloskundigen in de regio
  • Ondersteuning en optimalisering van administratieve taken van verloskundigenpraktijken
  • Coördinatie van lopende projecten in de regio

Contractering zorgverzekeraars

Namens de verloskundigen van EVAA heeft de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten voor alle verleende verloskundige zorg. De zorgverzekeraars ondersteunen hiermee de verdere ontwikkeling van kwaliteit en innovatie.
Ook alle merken die vallen onder onderstaande zorgverzekeraars worden vergoed.

Overzicht zorgverzekeraars 2023

240201 zorgverzekeraars 2024 wie hoort bij wie
Zorgverzekeraars Wie hoort bij wie? 2024