Projecten EVAA

Waardegedreven geboortezorg

In 2019 is Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VZGA) opgericht om op gestructureerde en gevalideerde wijze haar zorg te verbeteren.

Binnen Waardegedreven Geboortezorg (WGZ) worden de ‘waarde van de zorginterventies voor de cliënt’ in relatie gebracht tot de uitkomsten en kosten. Het centraal stellen van de zwangere en haar gezin, en het vormgeven van zinnige en zuinige zorg zijn belangrijke uitgangspunten van EVAA.
VZGA zet Waardegedreven Geboortezorg in binnen het evalueren, verbeteren, organiseren en bekostigen van de kwaliteit van zorg in de periode van preconceptie tot jong ouderschap.

De uitwerking en implementatie van WGZ, passend voor de zorg geleverd in de regio, wordt onderzocht en uitgewerkt.

Integrale geboortezorg; een zaak van medisch- en sociaal domein

Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) – Regiobeeld Amsterdam-Amstelland

CTG in de eerste lijn

Ballonkatheter inleiding

Capaciteitsproblematiek

Babyconnect

Vrouwenzorg-/geboortecentra

Regiobeeld Amsterdam Amstelland