Organisatie EVAA is het innovatieve samenwerkingsverband van 140 eerstelijns verloskundigen in Amsterdam-Amstelland. Bij EVAA zijn 32 verloskundigen praktijken en drie echocentra aangesloten. Haar drijfveer is een goede start voor (aanstaande) ouders en baby’s, ongeacht hun achtergrond en cultuur. 

EVAA

De organisatie EVAA bestaat sinds 2012, toen de Vereniging EVAA werd opgericht. Het groeide uit tot de organisatie die we nu zijn; de Vereniging richtte in 2016 Holding EVAA op om haar professioneel te vertegenwoordigen en projecten uit te zetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Holding EVAA heeft twee werkmaatschappijen: het Bevalcentrum Oost en de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VZGA). Daarnaast heeft ze een eigen afdeling Research en Development.

Persoonlijke begeleiding door een klein team verloskundigen, binnen een intensieve samenwerking met andere medische- en sociale zorgverleners, is aangetoond van grote waarde voor een goede start en vormt de rode draad binnen de activiteiten van EVAA.

EVAA streeft naar persoonlijke continue zorg in de wijk waar het kan en een laagdrempelige samenwerking met de ziekenhuiszorg voor wanneer dit nodig is.

EVAA zet actief in op waardegedreven geboortezorg, borging van keuzevrijheid, continuïteit van zorgverlener en de ontwikkeling van innovatieve zorgpaden.
Door haar hoge organisatiegraad en innovatieve basishouding heeft zij een voortrekkersrol binnen de geboortezorg in Nederland.

Waarom?

Het verloop van de zwangerschap, bevalling en de eerste 1000 dagen zijn heel bepalend voor het verloop van een mensenleven. De komst en geboorte van een kind is een van de meest indrukwekkende en transformerende gebeurtenissen in een leven.


Een goede start gaat veel verder dan alleen positieve medische uitkomsten; de ervaring van de ouders en het kind is minstens van even groot belang. Een positieve ervaring zorgt voor meer zelfvertrouwen, een betere ouder-kindbinding en een grotere kans op een succesvolle borstvoedingsperiode. Door krachten en kwaliteiten te bundelen zet EVAA zich in voor optimale geboortezorg in de regio.

Meer weten over de organisatie EVAA? Klik hier.

Up to date blijven? Volg EVAA op Linked In.

verloskundige thuis EVAA amsterdam thuisbevalling
foto beschuit met muisjes EVAA

Samen komen we verder

De verloskundigen van EVAA streven ernaar om met de zwangere en betrokken omgeving en zorg een stevig netwerk te vormen, waardoor iedere zwangere zich ondersteund voelt in haar persoonlijke proces.

Het overgrote deel van de verloskundigen in Amsterdam-Amstelland is aangesloten bij EVAA.

EVAA werkt in de regio intensief samen met onze streekziekenhuizen OLVG Oost en OLVG West, Amsterdam UMC, BovenIJ ziekenhuis en Ziekenhuis Amstelland.

In de wijk werken de verloskundigen samen met huisartsen, kraamzorg, diëtisten, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk, psychologen, Jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau), maar ook met de gemeente zoals in het geval van problemen met huisvesting of schulden.

Samen met SALT Diagnostisch Centrum werkt VZGA aan toegankelijke bloedafname voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen in de regio.

De verloskundigen van EVAA hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de inkoop van verloskundige zorg. Nagenoeg alle contracten lopen via VZGA.

Uitgangspunten EVAA

Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen wensen, normen en waarden en maakt eigen keuzes.
Daarom staat de mens centraal, werken we met shared dicision making en zetten in op waardegedreven geboortezorg en het behoud van keuzevrijheid.

Zwangerschap en geboorte zijn normale gebeurtenissen in een mensenleven. De mate van gezondheid groeit door een positieve benadering. Persoonlijke begeleiding in kleinschalige teams, waar mogelijk binnen een niet-medische setting, geeft de beste uitkomsten. 
Daarom zetten wij in op positieve gezondheid, bieden wij onze zorg vanuit kleinschalige praktijken in de wijk en creëerden we naast de optie voor een thuisbevalling ook een huiselijke bevalomgeving binnen het Bevalcentrum West. Wij werken intensief samen met de ziekenhuizen om, ook als de zorg daar plaatsvindt, de (aanstaande) ouder(s) zo persoonlijk mogelijk te blijven ondersteunen als team.

Maatwerk wordt geboden in een netwerk. De zwangerschap, bevalling en kraamtijd krijgen veel aandacht, maar zijn slechts een onderdeel van een compleet mensenleven. Passende ondersteuning wordt geleverd in een netwerk van support rondom de vrouw: haar persoonlijke netwerk en (eventuele) betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. Goede afstemming tussen de behoeftes van de zwangere en dit netwerk biedt de meest passende ondersteuning en de beste uitkomsten.  
Daarom hebben we niet alleen oog voor de zwangere, maar ook voor haar omgeving en werken wij intensief aan een optimale samenwerking met andere medische- en sociale zorgverleners.  

Een zelfstandig georganiseerde eerstelijns zorg borgt keuzevrijheid voor de begeleidende praktijk, plaats van de bevalling en voorkomt onnodige medicalisering.
Daarom zet EVAA zich in voor zelfstandig georganiseerde eerstelijns zorg, om zo ​​​​​deze, wereldwijd unieke, waarden te borgen. 

thuisbevalling placenta verloskundige EVAA

Organisatie

banner handen op buik evaa

Holding EVAA

Directeur HoldingAntje Martje Bakker
Directeur Research en Development (R&D)Annick Graat
Secretariaat Holdinginfo@holding.evaa.nl

Raad van Advies

VoorzitterWim Rutten
Leden Jan Frederik Ceulen,
Francine Francke

Vereniging EVAA

VoorzitterSusan Dubbeldam
SecretarisMarijke Sibie
PenningmeesterLianne Bond
Bestuurassistent
(verloskundige in opleiding)
Tjeerd Kole
Secretariaat Vereniginginfo@evaa.nl
overleg in de praktijk 800x500 evaa
echo bij de verloskundige 800x500 evaa

Dochterondernemingen EVAA

Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VGZA)
Secretariaat VGZAinfo@vzga.evaa.nl
Bevalcentrum West (BCW)
Secretariaat BCWinfo@bcw.evaa.nl
Research en Development
Secretariaat R&Dinfo@rd.evaa.nl

Meer weten?