Het belangrijkste doel van de verloskundigen bij EVAA is het bieden van optimale geboortezorg voor de regio. Verloskundige zorg die altijd dichtbij is voor de zwangere en haar partner, waarbij gewaakt wordt voor onnodige medicalisering.

Een van de resultaten van onze samenwerking is dat het in de regio Amsterdam-Amstelland minder vaak nodig is om naar het ziekenhuis te verwijzen tijdens de zwangerschap, dan gemiddeld genomen in de rest van het land.

fotomuur evaa

Hartfilmpje

In samenwerking met EVAA is ervoor gezorgd dat een CTG (cardiotocogram) in de zwangerschap nu ook door een eerstelijns verloskundige uitgevoerd kan worden, in plaats van in het ziekenhuis. Een CTG is een hartfilmpje dat wordt gemaakt wanneer je de baby minder goed voelt bewegen. Een deel van de verloskundigen uit de regio Amsterdam-Amstelland is daar nu in geschoold en heeft de expertise om het hartfilmpje af te lezen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het prettig vinden dat ze hiervoor gewoon bij hun eigen verloskundige terecht kunnen. En de verloskundigen doen het graag!

Inleiden van de bevalling

Sinds 2021 loopt er een pilot-onderzoek waarbij verloskundigen zelf een ballonkatheter plaatsen om de bevalling op een veilige manier in te leiden. Dat betekent dat je, wanneer je bijna een zwangerschapsduur van 42 weken bereikt, niet in het ziekenhuis ingeleid hoeft te worden, maar dat je na de plaatsing van de ballon thuis kunt afwachten. Je eigen verloskundige kan daarna jouw bevalling begeleiden, thuis of in het ziekenhuis.

Diabetes (suikerziekte) in de zwangerschap

Wanneer je als zwangere onder zorg bent bij een EVAA-verloskundigenpraktijk en (lichte) diabetes (suikerziekte) ontwikkelt, streven we ernaar dat je door je eigen verloskundige, samen met een diëtist, begeleid wordt. Alle verloskundigen zijn opgeleid om je te kunnen blijven begeleiden. Op deze manier hoeft je niet direct verwezen te worden naar het ziekenhuis, waar je anders extra afspraken nodig hebt en door nieuwe zorgverleners wordt gezien.

Drukte in de ziekenhuizen

EVAA heeft in de regio een voortrekkersrol vervuld door in een vroeg stadium de capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen van de stad aan te kaarten. EVAA heeft verschillende tools ontwikkeld en neemt deel aan een multidisciplinaire werkgroep, waardoor verloskundigen en ziekenhuizen meer inzicht hebben in welk ziekenhuis er plek is voor zwangeren op ieder moment van de dag en nacht.

Wetenschappelijk onderzoek

EVAA heeft een commissie Kwaliteit en Onderzoek (Research en development, R&D), die lopend wetenschappelijk onderzoek op verloskundig gebied bundelt en beoordeelt op relevantie voor verbetering van de zorg. Zo blijven de verloskundigen altijd up to date.

Ook doen verloskundigen van EVAA zelf mee aan onderzoeken en delen we informatie over relevante wetenschappelijke studies met de zwangeren, zodat zij ook kunnen deelnemen aan onderzoeken die bij hen passen. Als je meedoet aan wetenschappelijk onderzoek weet je dat er in de toekomst meer bekend wordt voor andere zwangeren.

Integrale bekostiging

De verloskundigen van EVAA zijn ervan overtuigd dat wanneer verloskundigen de financiën gezamenlijk met de ziekenhuizen moeten gaan regelen, dit de zorg voor zwangeren niet ten goede komt. Toch wordt door verschillende ketenpartners in de politiek aangedrongen op integrale bekostiging. Verloskundigen dreigen daarmee de leiding over hun eigen praktijken te verliezen. EVAA ziet dat zelfstandig werkende verloskundigen goed werk leveren, ervoor zorgen dat er minder gemedicaliseerd wordt en dat zwangeren keuzevrijheid hebben om te kiezen voor een praktijk die bij hen past. Daarom zijn wij tegen integrale bekostiging. Wij ondersteunen onze beroepsvereniging de KNOV hierin en doen actief mee aan de actie Noodalarm Geboortezorg.

Om een andere keuzemogelijkheid te bieden tegenover deze integrale bekostiging, hebben wij actief meegewerkt aan een mooi alternatief om de geboortezorg te optimaliseren: Waardegedreven Geboortezorg. EVAA is nu in gesprek met de ziekenhuizen van de regio Amsterdam-Amstelland om deze vernieuwing in de geboortezorg samen door te voeren.

Meer weten? Aanvullende informatie vind je op de pagina voor professionals.