Digitaal dossier kraamzorg

kraamzorg digitaal dossier verloskundige EVAA

Vanaf 1 juli is het mogelijk om via een nieuwe app het digitaal kraamdossier in te zien en het LIP en, indien aanwezig, een verlengde partus digitaal te ondertekenen. De app heet ‘Atermes voor Verloskundigen Informatie App’ en deze is voor verloskundigen gratis te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

Verloskundigen kunnen zichzelf in de app registreren voor een praktijk. Ben je werkzaam voor verschillende praktijken dan kun je meerdere registraties doen. Vanuit de app kan de kraamzorgorganisatie de verloskundigenpraktijk vervolgens toegang geven tot specifieke cliëntendossiers. Alle actieve verloskundigen onder de praktijk kunnen die informatie, vanuit een beveiligde verbinding, inzien.

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn er in overleg met kraamzorgbureau’s aanvullende afspraken gemaakt over het gebruik van dit nieuwe digitale dossier. Aangezien het systeem nog niet geheel geïntegreerd en werkzaam is, is er in deze opstartperiode afgesproken dat er in ieder kraamgezin, ook bij gebruik van de app, nog een ingevulde Groei Gids Kraam (‘het groene boekje’) wordt gebruikt.

Gepubliceerd op 1 juli 2022