EVAA opent een tweede bevalcentrum: Bevalcentrum Zuid

afbeelding nieuws website evaa a 5

Na 10 jaar EVAA, 15 jaar Bevalcentrum West en 3 jaar Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam opent EVAA deze zomer een tweede bevalcentrum in Amsterdam Zuid! Met trots delen we over onze waardevolle zorg, organisatie en projecten op deze nieuwe website.

Na het succes van Bevalcentrum West opent EVAA een tweede bevalcentrum in Amsterdam Zuid.

Door een tekort aan personeel in de ziekenhuizen bevielen per jaar ruim duizend vrouwen uit Amsterdam-Amstelland tegen hun wens in buiten de regio de afgelopen jaren. Daarnaast konden veel vrouwen geen gebruik maken van faciliteiten zoals lachgas of een bevalbad, omdat dit niet beschikbaar was op de plek waar zij bevielen. Terwijl deze faciliteiten de kans op onnodige medische verwijzingen significant vermindert. Dit moet anders!

Verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorg werken intensief samen aan het vinden van oplossingen voor de capaciteitsproblemen. Als onderdeel van de oplossingen, met impact op korte termijn, zetten de verloskundigen van EVAA in samenwerking met een aantal kraamzorgorganisaties en in nauwe afstemming met de ziekenhuizen nog deze zomer een bevalcentrum op.

Hier worden twee bevalkamers gerealiseerd, centraal gelegen tussen de omliggende ziekenhuizen. Zwangeren onder begeleiding van een verloskundige kunnen hier bevallen met de beschikking over:

• lachgas

• bevalbaden

• aromatherapie

• een sfeervolle, warme inrichting

Een goede start voor moeder en kind begint bij de bevalling

De verloskundigen van EVAA richtte in 2007 al een bevalcentrum op: Bevalcentrum West. Sindsdien hebben duizenden ouders met hun baby’s dit bevalcentrum gezond en zeer tevreden kunnen verlaten. Vastgesteld is dat de kans op een verwijzing naar de medische afdeling van een ziekenhuis afnam met 30% en dat de kans op een verwijzing vanwege medicamenteuze pijnstilling zelfs met 50% daalde. Een kamer met huiselijke sfeer en voorzieningen als lachgas en een bevalbad kunnen dus echt het verschil maken. Ook in het nieuwe bevalcentrum bevallen vrouwen onder begeleiding van hun eigen verloskundige. Gespecialiseerde kraamverzorgenden vervullen de rol van gastvrouw en assisteren de verloskundigen. Indien er extra medische hulp nodig is worden vrouwen, net zoals bij een thuisbevalling, verwezen naar een ziekenhuis.

Veelgestelde vragen

Bevalcentrum Zuid is niet gelokaliseerd in een ziekenhuis, waarom niet?

Een bevalcentrum is een door verloskundigen geleid centrum voor bevallingen zonder medische indicaties. Dit kan binnen of buiten een ziekenhuis gehuisvest zijn. Bevalcentrum West is gehuisvest in OLVG West. Op dit moment lopen er ook gesprekken met andere ziekenhuizen om meer bevalcentra in de regio te realiseren. Echter kosten deze processen tijd, terwijl er vanuit cliëntperspectief op korte termijn behoefte is aan deze zorg in de regio.

Is het niet veiliger om poliklinisch te bevallen dan in een bevalcentrum buiten een ziekenhuis?

Het antwoord op deze vraag is: nee. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt al jaren dat het voor een gezonde vrouw veilig is om thuis te bevallen. De huiselijke sfeer ontspant en maakt dat bevallingen gemiddeld genomen met minder complicaties verlopen en gezonde moeders en baby’s oplevert. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat er bij een poliklinische bevalling vaker medische interventies plaatsvinden dan bij een thuisbevalling. Eén verklaring hiervoor is dat de drempel om medische hulp in te schakelen erg laag is bij een poliklinische bevalling.

Medische hulp is heel belangrijk als het noodzakelijk is, maar is zeker niet altijd nodig tijdens een bevalling. Een bevalling blijft in de basis een natuurlijk proces. Nu er minder personeel in de ziekenhuizen beschikbaar is, moeten we er zéker voor zorgen dat deze hulp beschikbaar blijft voor de barende vrouwen die dit echt nodig hebben.

De setting in een bevalcentrum bevindt zich tussen die van een thuisbevalling en poliklinische bevalling in. In Bevalcentrum Zuid heerst een meer huiselijke sfeer dan in een poliklinische bevalkamer en zijn er speciale faciliteiten die de kans op medische indicaties kunnen verkleinen, zoals bevalbaden en lachgas. Deze faciliteiten zijn in de meeste ziekenhuizen niet beschikbaar. Wanneer je een medische reden hebt om naar een ziekenhuis te gaan signaleert de verloskundige dit op tijd en wordt je vanuit een bevalcentrum verwezen naar de medische afdeling van een ziekenhuis, net zoals kan voorkomen bij een thuisbevalling.

Zijn er extra kosten verbonden aan bevallen in dit centrum?

Voor de verloskundigen van EVAA is het heel belangrijk dat het centrum voor iedere vrouw even toegankelijk is en niet meer kost dan een poliklinische bevalling. Om dit te bereiken lopen er gesprekken met de zorgverzekeraars.

Er loopt een crowdfunding, waartoe dient deze?

De oprichting van het nieuwe bevalcentrum wordt voor het overgrote deel door de verloskundigenpraktijken zelf gefinancierd. Daarnaast startten zij een crowdfunding om de kosten te kunnen dekken indien een zorgverzekeraar niet alle zorgkosten, gelijk aan die van een poliklinische bevalling, vergoed. Alle donaties komen enkel ten bate van de kosten gerelateerd aan het leveren van zorg aan barende vrouwen.

Draag jij ook graag een steentje bij, om de keuzevrijheid voor deze waardevolle zorg toegankelijk te maken voor iedere zwangere vrouw in Amsterdam-Amstelland?

Gepubliceerd op 12 mei 2023