Informatiebijeenkomst Prenataal Contact JGZ

gezonde kansrijke start verloskundige ggd amsterdam evaa

Sinds kort kunnen zwangere vrouwen prenatale ondersteuning ontvangen van een
jeugdverpleegkundige (prenataal contact JGZ). Dit maakt de prenatale hulpverlening
laagdrempelig en preventief en biedt een doorgaande lijn in de zorg wanneer het kind
geboren is. Het prenataal contact JGZ gebeurt op verzoek van de zwangere zelf, of op
advies van de betrokken hulpverleners.

Om aanstaande ouders in kwetsbare situaties te ondersteunen is het essentieel dat
professionals in de geboortezorg elkaar meer weten te vinden in een gezamenlijke
aanpak. Hoewel we al heel veel samenwerken hierin, geeft de nieuwe regelgeving
aanleiding om hier verder naar te kijken.

Hoe gaan we die samenwerking rond het prenataal contact vormgeven? Wat levert het op
voor de (aanstaande) ouders? En jezelf als professional? Dat staat centraal in de
bijeenkomsten Prenataal contact.

Werk je als professional in de geboortezorg? Geef je dan op voor een van deze data:
– Stadsdeel Noord op 8 november
– Stadsdeel Zuidoost op 17 november
– Stadsdeel Nieuw-West op 28 november 2022

Tijdstip: 1500-1700 uur
Locatie: Het Zonnehuis, Zonneplein 30, Amsterdam Noord

Gepubliceerd op 27 oktober 2022