Onderzoek: Verloskundige telefonische triage

nieuws amsterdam amstelland EVAA verloskundige bellen

Betere verloskundige zorg door middel van nieuw telefonisch triagesysteem

Op 16 januari verdedigde verloskundige en onderzoeker Bernice Engeltjes haar proefschrift.
Haar onderzoek richtte zich op de verloskundige telefonische triage in het ziekenhuis. Het OLVG Oost en OLVG West waren onder andere onderdeel van dit onderzoek en werken nu met de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde.

Op een gemiddelde verloskunde afdeling in Nederland komen doorlopend spoedpatiënten binnen nadat de zwangere zichzelf telefonisch aanmeldt. In de praktijk bleken er grote verschillen te zijn in de afhandeling van deze telefonische gesprekken. Elke verpleegkundige of doktersassistente beoordeelde op basis van kennis, ervaring én de zorgcapaciteit hoe snel de patiënte moest worden gezien door een medisch professional. Dit gebeurde niet altijd op basis van medische noodzaak. Mensen met ernstige klachten hebben achteraf mogelijk te lang moeten wachten en mensen zonder ernstige klachten werden wellicht met spoed geholpen. Bernice Engeltjes heeft daarom, samen met de praktijk, de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) ontwikkeld.

Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

De triagewijzer bestaat uit vijf ingangsklachten te weten: vochtverlies, bloedverlies, buikpijn, andere lichamelijke klachten en bezorgde zwangere (niet-somatische klachten). Binnen elke ingangsklacht zijn discriminatoren geformuleerd welke de urgentie bepalen. De vijf urgentiecategorieën zijn: levensbedreigend (reanimatie), spoed, dringend, niet dringend en zelfzorgadvies. Voor het gebruik van de NTV zijn ook hulpvragen, definities, classificaties, zelfzorgadviezen en een gespreksmodel ontworpen. Dit alles tezamen is een uitgebreide richtlijn geworden welke zorgt voor de uniforme beoordeling van de ernst en de urgentie van de hulpvraag. Dit brengt zorggelijkheid in de dagelijkse praktijk van de verloskunde, het draagt bij aan efficiëntie en veiligheid van zorg voor de patiënte. Door de integratie van de NTV in het elektronisch patiëntendossier is er een betere registratie. Op deze manier is de zorg inzichtelijk en objectiveerbaar voor patiënt(en), zorgprofessional(s) en management.

Gelijkwaardige zorg

Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende methodes gebruikt. De NTV is ontwikkeld met betrokken zorgprofessionals, onderzocht op betrouwbaarheid en geëvalueerd door zorgprofessionals en patiënten. Inmiddels wordt deze triagewijzer dagelijks gebruikt door zorgprofessionals in de helft van de Nederlandse ziekenhuizen. Door het gebruik krijgt elke patiënt gelijkwaardige zorg en wordt de professional ondersteund in het uniform beoordelen van de klachten. Het totale promotieonderzoek kan als voorbeeld dienen hoe zorgtransformatie kan worden aangepakt door co-creatie. Digitale ondersteuning en onderwijs dragen bij aan succesvolle implementaties.

De samenvatting van het proefschrift in het Nederlands kun je hieronder downloaden.

Gepubliceerd op 23 januari 2023