Het Echopunt

Het Echopunt is een echocentrum dat samenwerkt met zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam oost en omgeving.

In het Echopunt worden o.a. echo’s gemaakt op verwijzing van de verloskundige of gynaecoloog, indien je kindje in stuit ligt dan kun je ook verwezen worden naar ons (Versiepunt). Tevens kun je bij ons op eigen verzoek een geslachtsbepaling of pret echo (2D of 3/4D) laten maken. Meer informatie kun je vinden op onze website.